Skip to content

Dagbesteding bij De Buitenhof Tilburg

Zinvolle dagbesteding in Tilburg

Bent u voor uw partner, een van uw ouders of iemand uit uw naaste omgeving op zoek naar een zinvolle, groene dagbesteding? Stichting De Buitenhof Tilburg biedt een specialistisch zorgprogramma aan voor senioren/ouderen die, ten gevolge van NAH (niet aangeboren hersenletsel zoals dementie of parkinson), beperkingen ervaren op fysiek, mentaal en/of sociaal welbevinden.

Omringd door vele bomen en een prachtige tuin, staat de natuur in ons zorgprogramma centraal. Bij de verbinding van natuur & geriatrie maken we bewust gebruik van het collectieve geheugen van de mens voor de natuur. 

Vogels voeren in tuin de buitenhof tilburg

Uniek zorgprogramma


We bieden ouderen fysieke en mentale activiteiten aan – in diverse ruimtes, zoals de keuken, serre, woonkamer en onze grote tuin – die aangepast zijn op de individuele fysieke en mentale status van onze bezoekers. Aan de hand van de vaardigheden van de bezoeker ontwikkelen we een aangepast activiteitenprogramma dat aansluit op de vraag en beleving.

Geheugentraining

Sport & bewegen

Natuur & groen

Bakken & koken

Hoe ziet een dag bij De Buitenhof Tilburg eruit?

Bij binnenkomst van de bezoeker staat aandacht voor het algemeen welbevinden voorop. Onze medewerkers en vrijwilligers kijken en informeren naar de gemoedstoestand van elke bezoeker en weten zo welke zorg of ondersteuning er nodig is. 

De drie pijlers die daarbij horen zijn het hebben van aandacht voor elkaar, een gevoel van erbij horen te ervaren en jezelf te mogen zijn. Onze betrokkenheid wordt door de bezoekers mede daardoor als zeer prettig ervaren. Dit resulteert in een gevoel van thuiskomen waar je de hele dag op kunt teren. 

Elke dag besteden we aandacht aan het nieuws van alledag en van alle kanten. We gaan het gesprek met elkaar aan en er is ruimte voor discussie. Waar we ook elke dag aandacht aan schenken is het gezegde ´Rust Roest´. 

Door in beweging te komen blijven lichaam en geest in conditie en het is leuker om met meerdere te gaan wandelen dan in je eentje. Verder komen er wekelijks ook andere thema’s aan bod, zoals muziek, dans, een quiz, elkaar verhalen vertellen, creatief bezig zijn, op zoek gaan naar juweeltjes in de natuur.

Bezoeker en verzorger houden kip vast bij dagbesteding de buitenhof tilburg

Ervaringen van huidige cliënten

Benieuwd wat deze bezoekers over De Buitenhof zeggen? We hebben een aantal quotes hieronder beschreven:

profile-11

"De Buitenhof voelt voor mijn vader als thuiskomen. Hij zit elke dag stipt om 8.00 uur voor de deur te wachten totdat hij weer naar ´d´n Hof´ mag!"

Annemarie
Dochter bezoeker De Buitenhof
31 augustus 2019
Netty vrouw bezoeker de buitenhof tilburg

"De Buitenhof ontlast mij als mantelzorger enorm. Ik heb zo meer ruimte om mezelf even op te laden."

Els
Mantelzorger bezoeker De Buitenhof
31 augustus 2019
profile-10

"Sinds dat mijn moeder naar De Buitenhof gaat, is zij veel vrolijker en merk ik aan haar dat ze weer geniet van het leven."

Eveline
Moeder bezoeker De Buitenhof
31 augustus 2019
Netty vrouw van bezoeker de buitenhof tilburg

"Mijn man heeft het erg naar zijn zin bij De Buitenhof. Ik ben heel erg tevreden!"

Ans
Partner bezoeker De Buitenhof
31 augustus 2019
bezoekers in de natuur bij dagbesteding de buitenhof tilburg

Wat groen voor u kan doen

Er is ondertussen veel bekend over de waarde van groen voor de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen. Door alleen al te kijken naar ‘groen’, maar nog veel meer door in het ‘groen’ te zijn, herstellen mensen van stress. 

Ze voelen zich prettiger. In een groene omgeving komen sociale contacten gemakkelijker tot stand en komen mensen meer in beweging. De natuur biedt rust, vertrouwen en geeft ruimte voor zingeving.

Het effect van dagbesteding

We zien een sterke verandering in het landschap van de gezondheidszorg. Van ´zorgen voor´ verschuiven we steeds meer naar ´zorgen dat´. Concreet zien we dat terug in bijvoorbeeld de trend om mensen te stimuleren langer thuis te blijven wonen. Dit is helaas niet voor iedereen een eenvoudige opgave. Ondanks de aanwezigheid van een mantelzorger en mogelijk een eigen netwerk kan thuis blijven wonen een (te) grote uitdaging zijn. Fysiek, maar ook sociaal gezien. Door middel van dagbesteding kunnen we mensen versterken wanneer het gaat om zelfredzaamheid.

Dagbesteding richt haar aandacht op het activeren of actief houden van mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Door het organiseren van zinvolle activiteiten die aansluiten op de mogelijkheden en interesses van mensen zien we een heilzaam effect wanneer het gaat om zelfredzaamheid. Ook voor de mantelzorger geeft dagbesteding van de partner veelal verlichting. Uit cijfers blijkt dat mantelzorgers steeds vaker belast worden met de intensieve rol richting partner. Zinvolle dagbesteding geeft ruimte voor de mantelzorger om de accu op te laden.

Aanmelden voor dagbesteding bij De Buitenhof?

Aanmelden zonder indicatie
 
Wanneer u gebruik wenst te maken van de dagbesteding, maar er nog geen indicatie aangevraagd/afgegeven is door de gemeente (Loket Z) dan is dat bij De Buitenhof mogelijk. Voor € 35,00 per dag kunt u voor een periode van maximaal 2 maanden deelnemen. Deze 2 maanden staan gelijk aan de tijdsduur die nodig is om een indicatie te realiseren. We willen u in dit geval wel vragen om zelf voor het vervoer van en naar De Buitenhof te zorgen. 

Als wij het vervoer voor u organiseren, dan hanteren wij het standaardtarief personenvervoer of deeltijd taxibus van de vervoerder.

Voor nadere informatie hierover, kunt u contact opnemen met Theo Schoofs. 

 

 

Aanmelden met indicatie

Als u zich voor dagbesteding De Buitenhof aanmeldt, doorlopen we de volgende stappen:

1. Oriëntatiegesprek voeren

Nadat u contact met ons hebt opgenomen voor een mogelijke aanmelding, voeren we eerst een oriënterend gesprek met u. We winnen achtergrondinformatie in over de fysieke, mentale en sociale vaardigheden/beperkingen van uzelf, uw partner of naaste en bekijken welke mogelijkheden er zijn.

2. Afspraak voor proefdag

Na het oriëntatiegesprek, maken we een afspraak voor een proefdag. We leiden u rond op onze dagbesteding en laten u zien wat u van ons kunt verwachten.

3. Gewenste zorgaanbod vastleggen

Heeft u een fijne proefdag gehad? Dan wordt het tijd voor het vastleggen van het zorgaanbod. We maken heldere afspraken op basis van uw behoeften en wensen en leggen deze vast in een ondersteuningsplan.

4. Start van de dagbesteding

Na alle formele zaken te hebben afgerond, kan de dagbesteding echt beginnen. Welkom!

Contact opnemen met De Buitenhof?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? We helpen u graag!