Skip to content

Uitbreiding van dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Nieuwe locatie bij De Duynsberg

Onze dagbesteding is sinds 1 januari 2015 gehuisvest op de Bredaseweg, in het voormalige klooster Mariahof in Tilburg. In een bosrijke omgeving, staat de specialistische zorg voor dementerende ouderen en ouderen met NAH bij ons centraal. Ons huidige pand aan de Bredaseweg is inmiddels sterk verouderd en kan niet worden gerenoveerd.

De huidige faciliteiten voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. We hebben daarom besloten om te verhuizen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie die wél aan deze eisen voldoet.

Dagbesteding De Buitenhof gaat verhuizen naar De Duynsberg in Tilburg tekening

Vernieuwde tuin

Gelukkig hebben we vrij snel een nieuwe locatie gevonden! Deze ligt op het voormalige terrein van het zorggebouw dat toebehoorde aan Stichting De Duynsberg grenzend aan een groene en bosrijke omgeving (Het Wandelbos).

Deze bijzondere plek geeft De Buitenhof de mogelijkheid om een zinvolle dagbesteding te bieden aan een groep kwetsbare ouderen en de verbinding met de wijk vorm te geven.

 

Hoe ziet de nieuwe dagbesteding eruit?

In onze stip aan de horizon komt er bij de nieuwe locatie een tuin waar ouderen worden geprikkeld en geactiveerd en waar zij samen met andere mensen aan de slag gaan met allerlei activiteiten. 

De aan te leggen tuin wordt een ontmoetingsplek en vormt daarmee de eerste verbindende schakel tussen de diverse doelgroepen zoals:

  • De deelnemers van de dagbesteding
  • De bewoners van De Duynsberg
  • De bewoners van de wijk Wandelbos
  • De schoolgaande kinderen

Met de toenemende vergrijzing en de trend om ouderen te stimuleren langer thuis te blijven wonen is dit een mooi voorbeeld van het opschuiven van zorgen  ́voor ́ naar zorgen  ́dat ́.

Wat zijn onze speerpunten?

Bij de verbinding van natuur & geriatrie wordt er bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen dat mensen hebben voor de natuur. Voor de realisatie van de nieuwe locatie, hebben we een aantal speerpunten vastgesteld. Zo willen we ons graag focussen op:

  • De samenwerking met de bewoners uit de wijk.
  • De samenwerking met andere organisaties (zorg, middenstand).
  • Het ombuigen van de traditionele  ́één-huiskamer-gedachte ́, naar een innovatieve aanpak door het aanreiken van een modern zorgprogramma op maat in diverse ruimten.
  • Het ontlasten van mantelzorgers, 52% van de mantelzorgers is zwaar belast – waarvan 3% overbelast.*
  • Het ten volle benutten van de aanwezige vaardigheden met het besef van de verantwoordelijkheden waarover de bezoeker nog beschikt.

*bron: Alzheimer Nederland

We zijn verhuisd!

Op 9 juli draaiden we een pilot op de dependance van De Duynsberg. Samen met zes bezoekers van De Buitenhof testten we de omgeving en de faciliteiten. Het was een groot succes!

Vanaf 1 maart zijn we dan ook officieel verhuisd naar de nieuwe locatie.  Wilt u een kijkje nemen? U bent van harte welkom bij De Duynsberg.

Informeer bij Theo Schoofs om hiervoor een afspraak te maken.

Wilt u meer weten over onze nieuwe locatie?

We vertellen u hier graag meer over!