Skip to content

Uitbreiding van dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Nieuwe locatie naast de Duynsberg wordt uitgebreid

Per 1 maart 2021 zijn we verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Indigolaan 840, naast de Duynsberg en op loopafstand van het Wandelbos. We zijn erg blij met het nieuwe pand. Deze bijzondere plek geeft de Buitenhof de mogelijkheid om een zinvolle dagbesteding te bieden aan een groep kwetsbare ouderen en de verbinding met de wijk vorm te geven. 

Plannen voor uitbreiding

Elke dag mogen we vele bezoekers ontvangen. De instroom neemt nog altijd toe en daarom hebben we besloten om het pand uit te breiden met een serre. Deze uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal goede doelen en stichtingen die we hiervoor ontzettend willen bedanken.

De werkzaamheden voor de aanbouw staan gepland in februari 2022. De verwachting is dat de serre eind maart 2022 is gerealiseerd.

nieuw gebouw de buitenhof

Wat zijn onze speerpunten?

Bij de verbinding van natuur & geriatrie wordt er bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen dat mensen hebben voor de natuur. Voor de realisatie van de vernieuwde locatie, hebben we een aantal speerpunten vastgesteld. Zo willen we ons graag focussen op:

  • De samenwerking met de bewoners uit de wijk.
  • De samenwerking met andere organisaties (zorg, middenstand).
  • Het ombuigen van de traditionele  ́één-huiskamer-gedachte ́, naar een innovatieve aanpak door het aanreiken van een modern zorgprogramma op maat in diverse ruimten.
  • Het ontlasten van mantelzorgers, 52% van de mantelzorgers is zwaar belast – waarvan 3% overbelast.*
  • Het ten volle benutten van de aanwezige vaardigheden met het besef van de verantwoordelijkheden waarover de bezoeker nog beschikt.

*bron: Alzheimer Nederland

Hoe ziet de vernieuwde dagbesteding eruit?

Op dit moment werken we nog aan de aanbouw van de tuin. We streven ernaar om hiervan een plek te maken waar ouderen worden geprikkeld en geactiveerd. En waar zij samen met andere mensen aan de slag gaan met allerlei activiteiten. 

De aan te leggen tuin wordt een ontmoetingsplek en vormt daarmee de eerste verbindende schakel tussen de diverse doelgroepen zoals:

  • De deelnemers van de dagbesteding
  • De bewoners van de Duynsberg
  • De bewoners van de wijk Wandelbos
  • De schoolgaande kinderen

Met de toenemende vergrijzing en de trend om ouderen te stimuleren langer thuis te blijven wonen is dit een mooi voorbeeld van het opschuiven van zorgen  ́voor ́ naar zorgen  ́dat ́.

Wilt u meer weten over de uitbreiding van onze locatie?

We vertellen u hier graag meer over!