Skip to content

Sponsoring dagbesteding De Buitenhof

Helpt u via sponsoring mee onze droomtuin te ontwikkelen?

De bouw van het nieuwe zorgcomplex naast de Duynsberg is gerealiseerd. De uitbreiding van De Buitenhof staat in februari 2022 gepland. Zoals u wellicht weet, zijn we volop bezig met de ontwikkeling van de tuin naast de dagbesteding. Deze willen we graag voorzien van meerdere zitbankjes, een looppad, fitnessapparatuur, hekwerk en een thee- en moestuin. Door het verbouwen van gewassen prikkelen we de zintuigen van onze bezoekers. Dat is goed voor hun gemoedstoestand en gezondheid.

Zaait u mee?

Om deze tuin naast de dagbesteding verder uit te bouwen, zijn we op zoek naar financiële ondersteuning. U kunt ons op verschillende manieren helpen. Denk bijvoorbeeld aan de donatie van een zitbankje of het financieren van beplanting. Daarnaast is het mogelijk om uw bedrijfsnaam aan bepaalde objecten te verbinden. Ook kunt u denken aan visuele sponsoring in de vorm van reclame-uitingen.

Helpt u ons aan groene vingers? Dat waarderen wij enorm!

Doneeractie De Buitenhof --> streefbedrag € 10.000
Streefbedrag 33%

Wilt u meer weten over sponsormogelijkheden?

We vertellen u hier graag meer over!