"Soms zit er een vuiltje in mijn taal vermogen"

Het nieuws van dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Wat groen voor je kan doen

Wat Groen voor je kan Doen!!!

Midden in het Stadsbos 013, in een voormalig kloosterbejaardenoord aan de Bredaseweg is sinds eind 2014 “De Buitenhof” gesitueerd, een dagbesteding voor ouderen met o.a. dementie. De Buitenhof heeft bewust voor de ligging van deze locatie gekozen mede ingegeven door de uitkomsten van onderzoeken waaruit blijkt welke waarde natuurbeleving heeft voor mensen met dementie. En niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor mensen die de zorg verlenen: vrijwilligers, mantelzorgers en zorgprofessionals. In het beleid van de Buitenhof is als speerpunt opgenomen om de relatie tussen natuur en dementie vorm te geven in onze wijze van zorg en begeleiding. Er bestaat geen grens tussen binnen en buiten noch speelt het weer een rol of er binnen of buiten een activiteit plaats vindt. Daarnaast willen wij de integratie tussen mensen met en zonder dementie bevorderen door onze locatie en tuin open te stellen voor publiek en de burgers van Tilburg door een wandel/fietsroute te laten starten bij De Buitenhof. Hierbij kun je ook denken aan het aanleggen van een blote voeten pad. In het kader van de participatie maatschappij en de integratie van ouderen met dementie in onze samenleving is het van groot belang dat er initiatieven ontwikkeld worden die dit bevorderen. De Buitenhof heeft in samenwerking met derden een tuin ontwikkeld die recht doet aan het heilzame effect van de natuur. De Buitenhof stelt haar tuin en locatie beschikbaar om dienst te doen als proeftuin en proeflokaal voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Ook stelt zij haar tuin en locatie open voor publiek en de burgers van Tilburg. Zij kunnen in de nabije toekomst zelfs gebruik maken van de Bed en Breakfast faciliteiten. Er is ondertussen veel bekend over de waarde van groen voor de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen. Door alleen al te kijken naar "groen", maar nog veel meer door in het "groen" te zijn, herstellen mensen van stress. Ze voelen zich prettiger. In een groene omgeving komen sociale contacten gemakkelijker tot stand en komen mensen meer in beweging. De natuur biedt rust, vertrouwen en geeft ruimte voor zingeving. Mensen die op deze wijze naar de natuur leren kijken, gaan zelf over het algemeen meer doen met het groen. Zij gaan het vaker opzoeken, alleen of met anderen. Hoe meer mensen dit ervaren, hoe meer mensen buiten zullen zijn. Dat is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie. Voor mensen met dementie is het ontzettend fijn om in contact te zijn en te blijven met andere mensen en samen met hen te genieten van de natuur. Op deze wijze geeft De Buitenhof vorm aan integratie en participatie. De huidige locatie van De Buitenhof is niet alleen uitermate geschikt als opvang voor mensen met dementie maar is ook een ideale plek om mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers te leren hoe ze voor zichzelf en voor de mensen voor wie ze zorgen de natuur in kunnen zetten. Wat kan je doen in het groen? Wat werkt wel en wat niet? Hoe kun je meten wat mensen o.a. met dementie beleven in de natuur? De Buitenhof kan op deze wijze fungeren als een opleidingscentrum waar je alles kunt leren over de kracht van de natuur in relatie tot jezelf en de ander. Het doel daarvan is om; • Ouderen een zinvolle en "Groene" dagbesteding aan te bieden • Ouderen zodoende langer in een "dragelijke" thuis situatie te laten wonen • Ouderen daardoor minder onnodig gebruik te laten maken van het medisch circuit • Ouderen de opname in het verpleeghuis weten uit te stellen/voorkomen • Ouderen die intramuraal wonen een fijne logeerplek te bieden • Mantelzorgers te ondersteunen bij het begeleiden/verzorgen • Mantelzorgers te leren hoe ze de natuur kunnen betrekken bij het bieden van belevingsgerichte zorg • Mantelzorgers te leren om de natuur in te zetten voor hun eigen gezondheid • Zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers samen "een team" te laten vormen • Zorgprofessionals te leren hoe ze zelf baat kunnen hebben bij de kracht van groen (ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zorgpersoneel) en ze tevens een plek te bieden, waar ze kunnen genieten van een helende omgeving. • Gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven te betrekken bij innovaties • Zorgaanbieders te betrekken bij de uitvoering van diverse projecten • Zorgaanbieders te laten profiteren van de opgedane kennis • Integratie en participatie te bewerkstelligen en in de praktijk vorm te geven Door de invoering van de WMO en de daarbij behorende transitie in de zorg zijn wij genoodzaakt om de aanleg van de tuin en de bed and breakfast ruimte gefaseerd uit te voeren. In de tussentijd wordt er volop gebruik gemaakt van de kracht van het groen in de huidige tuin en de directe omgeving waaronder het stadsbos.

May 28, 2016 | Comments Off on Wat groen voor je kan doen Lees meer

Meedoen in groen

Meedoen in het groen bij dagbesteding de Buitenhof Tilburg

In 'de Buitenhof' bieden drie Tilburgse zorginstellingen vanaf 1 oktober 2016 gezamenlijk dagopvang aan mensen met dementie. Het beleven van de natuur en groen staat centraal. Het is hier niet de vraag óf we vandaag naar buiten gaan, maar wanneer. Want buiten is beter.

Innovatierichting

Buiten = beter

Looptijd

De CoP is gestart.

Omschrijving

In Tilburg hebben drie zorginstellingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking. Thebe, de Wever en Dagbesteding De Buitenhof Tilburg bieden in ‘de Buitenhof’ gezamenlijk zorg aan ouderen met niet-aangeboren hersenletsel of dementie. De opvang heeft als doel om met haar specifiek ingerichte tuinen, het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken. Binnen deze CoP gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag of een dagopvang met deze insteek bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie. Mensen zijn in de Buitenhof zoveel mogelijk in de groene natuur. Er wordt bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen dat mensen hebben voor de natuur. Zowel binnen als buiten stimuleert het team contact met de natuur. Activiteiten in de tuin voelen aan als zinvolle activiteiten; mensen dragen zorg voor iets, daardoor ontstaat groei en dat geeft een goed gevoel. Iedereen draagt, binnen zijn of haar mogelijkheden, een steentje bij. Dit levert positieve gevoelens als waardering en erkenning op. Buiten zijn heeft een positief effect op dag- en nachtritme en leidt gemakkelijk af, als het allemaal even niet zo lekker gaat. Maar het heeft ook een direct positief effect op de gezondheid: daglicht en beweging zijn beide zeer belangrijk voor ouderen (met dementie).

Betrokkenen

• Dagbesteding De Buitenhof Tilburg, Theo Schoofs • De Wever, Jan van Gils • Thebe, Sanne Schoolmeesters

Contactpersoon

Jasperina Venema, jasperina@shft.nl

May 28, 2016 | Comments Off on Meedoen in groen Lees meer