Natuur en zorg bij dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Zorg en de natuur worden op de Buitenhof op een bijzondere wijze met elkaar verbonden en vervullen een centrale rol. U bent te gast in een groene omgeving met een speciaal aangelegde tuin met rust en ruimte, planten en dieren. Naar wens besteedt u aandacht aan het invullen van uw behoefte aan zingeving. We gebruiken daarvoor de symboliek en de ritmes in de natuur. Activiteiten die door het zorgteam samen met vrijwilligers begeleid worden kunnen zowel binnen als buiten plaats vinden en ook worden er uitstapjes in de omgeving georganiseerd.

De Buitenhof. Meedoen in het groen

In ‘de Buitenhof’ bieden drie Tilburgse zorginstellingen vanaf 1 oktober 2016 gezamenlijk dagopvang aan mensen met dementie. Het beleven van de natuur staat centraal. Het is hier niet de vraag óf we vandaag naar buiten gaan, maar wanneer. Want buiten is beter.

Innovatierichting

Buiten = beter

Looptijd

De CoP is gestart.

Omschrijving

In Tilburg hebben drie zorginstellingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking. Thebe, de Wever en Dagbesteding De Buitenhof Tilburg bieden in ‘de Buitenhof’ gezamenlijk zorg aan ouderen met niet-aangeboren hersenletsel of dementie. De opvang heeft als doel om met haar specifiek ingerichte tuinen, het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken. Binnen deze CoP gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag of een dagopvang met deze insteek bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie.

Mensen zijn in de Buitenhof zoveel mogelijk in de natuur. Er wordt bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen dat mensen hebben voor de natuur. Zowel binnen als buiten stimuleert het team contact met de natuur. Activiteiten in de tuin voelen aan als zinvolle activiteiten; mensen dragen zorg voor iets, daardoor ontstaat groei en dat geeft een goed gevoel. Iedereen draagt, binnen zijn of haar mogelijkheden, een steentje bij. Dit levert positieve gevoelens als waardering en erkenning op. Buiten zijn heeft een positief effect op dag- en nachtritme en leidt gemakkelijk af, als het allemaal even niet zo lekker gaat. Maar het heeft ook een direct positief effect op de gezondheid: daglicht en beweging zijn beide zeer belangrijk voor ouderen (met dementie).

Betrokkenen

• Dagbesteding De Buitenhof Tilburg, Theo Schoofs
• De Wever, Jan van Gils
• Thebe, Sanne Schoolmeesters

Contactpersoon

Jasperina Venema, jasperina@shft.nl