Skip to content

Natuur en zorg bij dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Zorg en de natuur worden op De Buitenhof op een bijzondere wijze met elkaar verbonden en vervullen een centrale rol. U bent te gast in een groene omgeving met een speciaal aangelegde tuin met rust en ruimte, planten en dieren.

Naar wens besteedt u aandacht aan het invullen van uw behoefte aan zingeving. We gebruiken daarvoor de symboliek en de ritmes in de natuur. Activiteiten die door het zorgteam samen met vrijwilligers begeleid worden kunnen zowel binnen als buiten plaats vinden en ook worden er uitstapjes in de omgeving georganiseerd.

bezoeker de buitenhof verzorgt planten in plantenbak

De Buitenhof: meedoen in het groen

In ‘De Buitenhof’ bieden drie Tilburgse zorginstellingen sinds oktober 2016 gezamenlijk dagopvang aan mensen met dementie. Het beleven van de natuur staat centraal. Het is hier niet de vraag óf we vandaag naar buiten gaan, maar wanneer. Want buiten is beter.

Innovatierichting

Buiten = beter

Looptijd

De CoP is gestart.

Unieke samenwerking

In Tilburg hebben drie zorginstellingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking. Thebe, De Wever en Dagbesteding De Buitenhof Tilburg bieden in ‘de Buitenhof’ gezamenlijk zorg aan ouderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of dementie.
 
De opvang heeft als doel om met haar specifiek ingerichte tuinen, het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken. Binnen deze CoP gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag of een dagopvang met deze insteek bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie.

Focus op natuur

Er is ondertussen veel bekend over de waarde van groen voor de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen. Door alleen al te kijken naar ‘groen’, maar nog veel meer door in het ‘groen’ te zijn, herstellen mensen van stress. Ze voelen zich prettiger. In een groene omgeving komen sociale contacten gemakkelijker tot stand en komen mensen meer in beweging.

De natuur biedt rust, vertrouwen en geeft ruimte voor zingeving.
Mensen die op deze wijze naar de natuur leren kijken, gaan zelf over het algemeen meer doen met het groen. Zij gaan het vaker opzoeken, alleen of met anderen.

Hoe meer mensen dit ervaren, hoe meer mensen buiten zullen zijn. Dat is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie. Voor mensen met dementie is het ontzettend fijn om in contact te zijn en te blijven met andere mensen en samen met hen te genieten van de natuur. Op deze wijze geeft De Buitenhof vorm aan integratie en participatie.

 
 
wandeling in natuur de buitenhof

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag? We beantwoorden hem graag!