Skip to content

De visie op zorg van dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Unieke mens centraal

Iedereen is uniek en waardevol, je mag er zijn om wie je bent. De ambitie van De Buitenhof is om deze unieke mens centraal te stellen en u uitstekende persoonlijke begeleiding te bieden. Dat doen we door uit te gaan van uw persoonlijkheid en uw eigen levensgeschiedenis. 

Daarbij laten wij u de regie houden over uw leven en bieden u mogelijkheden om daar inhoud aan te geven. De vraag en wens van u zelf en van de groep is richtinggevend voor het aanbod van onze diensten op het gebied van dagbesteding, activering, zorg en welzijn.

oude mannen handen in elkaar gevouwen
Persoonlijke zorg voor vrouw met dementie bij de buitenhof tilburg

Persoonlijke benadering

De Buitenhof hecht belang aan een persoonlijke benadering in het contact met de bezoeker met als inzet een warme en vriendelijke bejegening.

De leefwereld van de cliënt met zijn eigen cultuur en contacten vormt het uitgangspunt voor de ontmoeting met de bezoeker. Dienstverlening en ondersteuning zijn aanvullend op het sociale systeem van de bezoeker (familie, mantelzorgers) en in de sfeer en traditie van de doelgroepen. 

In overleg met de bezoeker en diens familie of mantelzorgers worden zij bij het proces betrokken. Medewerkers zijn deskundig en hebben een beroepshouding die gericht is op de ontwikkeling en toepassing van vaardigheden passend bij de kernwaarden van de organisatie.

Het tonen van aandacht, begrip, respect, invoelend vermogen en een vriendelijke, warme, integere, bejegening van bezoekers is hierbij van wezenlijk belang (dat vragen wij ook van onze vrijwilligers en zij krijgen dan ook de ondersteuning vanuit de organisatie die daarbij past).

Contact opnemen met De Buitenhof?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? We helpen u graag!