Skip to content

Geriatrie bij dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Geriatrie

De naam geriatrie komt van het Griekse geron, dat “oudere” betekent, en iatros, dat “arts” betekent. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Psychogeriatrie

Psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens op hogere leeftijd (geriatrie). In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende dementiele beelden.

Gerontologie

Gerontologie is de tak van wetenschap die het “ouder worden” bestudeert, zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht.

Geron-technologie

Geron-technologie, de duurzaamheid van onze verouderende samenleving hangt af van de mate waarin we geschikte omgevingen kunnen verwezenlijken voor onafhankelijkheid en volledige sociale participatie. 

Dit betreft iedere technologie voor een goede gezondheid, gerieflijkheid en veiligheid. Samengevat: Geron-technologie gaat over het aanpassen van technologische omgevingen aan de menselijke behoeften aan gezondheid, huisvesting, mobiliteit, communicatie, vrije tijd en werk.

Benieuwd naar onze visie op de zorg?

Meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? We helpen u graag!