De organisatie van dagbesteding de Buitenhof Tilburg

De organisatie van De Buitenhof bestaat uit zowel vrijwilligers als professionele krachten. De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevormd door een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft als taak om toezicht uit te oefenen op het uitvoerende beleid van de Raad van Bestuur. Daarbij wordt de Raad van Toezicht bijgestaan door externe adviseurs en de Clientraad.

Organogram dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Bestuur
De heer Theo Schoofs (voorzitter/directeur)

Leden Raad van Toezicht
Dhr. mr. Huub de Pont (voorzitter; algemene en juridische zaken)
Dhr. drs. Mauk Weebers (portefeuille Financiën)
Mevr. Corry Crijns (portefeuille personeel en vrijwilligers)
Dhr. Jan Sinot (portefeuille zorg)

Adviseurs:
Dhr. drs Huub Maas

Leden cliëntenraad
mevrouw Ella Korst
2 leden vacant

In 2016 bestaat de personele bezetting uit:

5 medewerkers
20 vrijwilligers
2 stagiaires