Skip to content

Wat betekent het coronavirus voor dagbesteding De Buitenhof Tilburg?

Op 13 maart werd besloten om de dagbesteding te sluiten. Ondanks het begrip voor deze maatregel, leidde het tot verwarring en onzekerheid bij de bezoekers, partners en hun naasten.  

We zijn in deze ingrijpende periode onze bezoekers en of hun partners op een alternatieve wijze tot steun geweest en dat blijven we ook doen totdat De Buitenhof weer volledig geopend mag worden. We dachten aan elkaar door het sturen van kaartjes en bloemen en via de telefoon onderhielden we wekelijks intensief contact.

Coronomaatregelen bij dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Nieuwe coronamaatregelen dagbestedingen Ministerie VWS

Na de persconferentie op 21 april zijn er door het ministerie van VWS een aantal nieuwe richtlijnen voor dagbesteding en dagopvang opgesteld. Deze afspraken hebben we geanalyseerd.

In samenspraak met Thebe en De Wever gaan de deuren van BTW (Buitenhof Thebe Wever) vanaf 28 april weer beperkt open voor de bezoekers van de dagbesteding met inachtneming van de voorschriften en richtlijnen van het ministerie van VWS en het RIVM.

Het nieuwe normaal

Binnen het kleinschalig heropenen hanteren we de volgende criteria m.b.t. de doelgroep:

  • Bezoekers met een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie;

  • Bezoekers met naasten/mantelzorgers die ontlast moeten worden (om vereenzaming en verwaarlozing te voorkomen).

De richtlijnen van het RIVM schrijven daarnaast voor dat:

  • Maximaal 4 bezoekers per huiskamer meerdere dagen per week welkom zijn. Vanzelfsprekend nemen we de richtlijnen van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand houden in acht.

  • Het vervoer van bezoekers veilig verloopt. We vragen daarom familieleden zelf te zorgen voor het vervoer. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de taxi ingezet.
coronamaatregelen 1,5 meter afstand bij dagbesteding de buitenhof in tilburg op de vloer

Volledig geopend na evaluatie

Op maandag 11 mei werden de bevindingen van de versoepelde maatregelen door de besturen van de Buitenhof, Thebe en de Wever afzonderlijk geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat de maatregelen zoals deze waren getroffen, gehandhaafd blijven. We hanteren de richtlijn van maximaal 4 bezoekers per huiskamer.

De bezoekers/mantelzorgers van De Buitenhof zijn telefonisch op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om gebruik te maken van de dagbesteding en/of bezoek aan huis of enkel het voorlopig continueren van de huidige telefonische ondersteuning.

Wilt u meer informatie hierover?

Mocht u vragen hebben rondom de coronamaatregelen, kunt u altijd contact met ons opnemen.