Skip to content

Oorzaak Alzheimer bij dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Oorzaken Alzheimer

De ziekte wordt volgens de meest geaccepteerde hypothese veroorzaakt doordat bepaalde eiwitten (amyloïdprecursorproteïne: APP) abnormaal worden afgebroken. Hierdoor ontstaan abnormale afbraakproducten (bèta amyloïd) welke plaques (klonten) vormen buiten de hersencellen.
 
Bij post-mortemonderzoek wordt een sterk gekrompen hersenschors (atrofie) gevonden, met buiten de zenuwcel gelegen amyloïd neerslagen (seniele plaques), welke ook rond de bloedvaten in de hersenen voorkomen. Daarnaast zijn er in de cel gelegen verstrengelingen van het eiwit Tau (neurofibrillaire kluwens) te vinden.
 
Deze neerslagen zijn niet gelijkmatig over de hersenschors verdeeld. Voornamelijk gedeelten van de hersenschors waar geheugenfuncties gelokaliseerd zijn, zijn in het begin aangedaan. Vooralsnog is de ziekte van Alzheimer een ziekte aan de grijze stof van het cerebrum.
Persoonlijke zorg voor vrouw met dementie bij de buitenhof tilburg

Erfelijke factoren

Er blijkt een genetische predispositie te bestaan voor Alzheimer. De erfelijkheid bedraagt naar schatting 76%. De laat beginnende Alzheimer is vermoedelijk een gevolg van een samengaan van zowel genetische als omgevingsinvloeden.
 
Recent hebben onderzoekers nieuwe risicogenen voor Alzheimer gevonden in een onderzoek van een zeer grote populatie. Deze genen coderen eiwitten die een rol spelen bij de cholesterolhuishouding en ontstekingsmechanismen in de hersenen.

Andere factoren

De rol van aluminium en kwik (in amalgaam-vullingen) als veroorzakers van Alzheimer is nog niet opgehelderd. Een belangrijke rol lijkt zeer onwaarschijnlijk. De hoeveelheid onderzoek is beperkt en spreekt elkaar deels tegen.
 

Andere co-factoren die misschien(!) een rol spelen, zijn andere metalen (bijvoorbeeld koper), ontstekingsreacties in de hersenen, een tekort aan vitamines, oxidatieve stress en metabole verstoringen.

Een andere nog weinig onderzochte theorie is de rol van diabetes. Sommigen zien alzheimer als type 3 diabetes. Hierbij zorgt insulineresistentie ervoor dat de hersencellen geen glucose kunnen opnemen.

Zonder deze voor de hersencellen primaire brandstof sterven ze langzaam af. Benzodiazepines worden in verband gebracht met een hogere kans op de ziekte. Ontstekingsremmers zouden de ontwikkelingskans juist verlagen.

factoren oorzaak alzheimer in hersenen

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? We helpen u graag!