Skip to content

Alzheimer herkennen bij dagbesteding De Buitenhof Tilburg

Alzheimer herkennen: vroege detectie

Vroege detectie of vaststelling van de ziekte van Alzheimer vormt momenteel een belangrijk onderwerp van studie. Een nieuwe techniek is het in beeld brengen van het amyloïd in de hersenen door middel van een PET-scan. Daarbij wordt door een arts een radioactieve stof in de bloedbaan van de arm gespoten. De stof (Pittsburg compound B of PiB genaamd gaat vervolgens een chemische verbinding aan met het in de hersenen aanwezige amyloïd. De plaques of afbraakproducten worden dan zichtbaar in het beeld van de scanner. Deze test is echter niet erg gevoelig en bovendien niet specifiek voor de ziekte van Alzheimer aangezien plaques soms ook in de hersenen van normale ouderen voorkomen.

geheugenstoornis in hersenen vanwege dementie

Een andere, meer specifieke, techniek is de lumbale punctie, waarbij de ruggenmergvloeistof wordt onderzocht op afbraakproducten van amyloïd. Beide technieken zijn relatief duur en vereisen gespecialiseerd personeel. Er is zodoende behoefte aan een eenvoudige en goedkope diagnostische test, die de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium kan detecteren.

Een van de mogelijke kandidaten hiervoor is een reuktest met pindakaas, die gebruikmaakt van een geconstateerd verschil in reukvermogen tussen het linker neusgat en rechterneusgat bij Alzheimerpatiënten. Een van de eerste hersenstructuren die bij deze ziekte wordt aangetast is de reukzenuw.

Voordat deze pindakaastest daadwerkelijk gebruikt kan worden bij de diagnose van vroege Alzheimer dient hij echter nog verder onderzocht te worden. De mitochondriën functioneren slechter aan het begin van de ziekte van Alzheimer. Een simpele test is de zogenaamde kloktekentest.

Alzheimer en opleidingsniveau

Epidemiologische studies tonen aan dat ouderen met een hoger opleidingsniveau minder kans hebben op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Een hoger opleidingsniveau beschermt ouderen echter niet zozeer tegen neurodegeneratieve en vasculaire pathologie (afwijkingen in het weefsel van de hersenen) die vaak optreedt bij de ziekte van Alzheimer.
 
Wél lijkt het de klinische expressie van de ziekte te dempen in de jaren voor het overlijden. Mogelijk heeft dit te maken met een grotere ‘cognitieve reserve’ of een groter hersengewicht bij mensen met een hoger opleidingsniveau. Hierdoor zouden de negatieve gevolgen van hersenafwijkingen voor het gedrag kunnen worden gecompenseerd of pas op zeer hoge leeftijd zichtbaar worden.
Studeren beinvloed Alzheimer diagnose

Voorkomen

Wereldwijd zijn er naar schatting 29,8 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer (gegevens 2015). In Nederland zijn er naar schatting 280.000 patiënten met dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. Twee derde (70%) van alle patiënten die dement zijn, lijdt aan Alzheimer, dat zijn 196.000 mensen.

Het hebben van sociale contacten en oplossen van puzzels of schaken wordt in studies van veroudering soms genoemd als middel tegen cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. Voorlopig is echter een causale relatie nog niet duidelijk aangetoond.

Wilt u meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? We helpen u graag!